เงื่อนไขและข้อแนะนำผลิตภัณฑ์

บริษัทรับประกันสินค้าในกรณีเกิดจากความบกพร่องของโรงงาน

การรับประกันจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดปกติ การตกหล่น ตกน้ำ แก้ไข ซ่อมแซม หรือดัดแปลงสินค้า

ข้อแนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์

ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ครั้งแรก ทางโรงงานได้กระตุ้นแบตเตอรี่มาให้เรียบร้อยแล้ว

สามารถใช้งานได้ตามปกติ 8-12 ชั่วโมง ไม่จำเป็นต้องชาร์จ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสขั้วแบตเตอรี่ เพราะอาจทำให้เกิดการลัดวงจรได้

สามารถชาร์จไฟได้ตลอดเวลาเมื่อต้องการ ไม่ว่าแบตเตอรี่จะหมดหรือไม่ก็ตาม